Mgr. Miroslava Patschová

Fyzioterapia Bratislava

Už od detstva ma fascinovalo ľudské telo a jeho prejavy, keď niečo nie je v najlepšom poriadku, prepojenie pohybového aparátu, vnútorných orgánov, psychiky a emócií. Pri liečbe ťažkostí pohybového aparátu začínam podrobnou diagnostikou a následne volím individuálny terapeutický postup. Za veľmi dôležité považujem aj prepojenie fyzického tela s duševným zdravím a holistické riešenie problému. Fyzioterapiu som vyštudovala na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzite Karlovej v Prahe, kde som po škole začala svoju profesionálnu prax v Nemocnici Motol ako aj v súkromnej ambulancii. Momentálne už niekoľko rokov pracujem v Bratislave a zároveň študujem osteopatiu.

Čomu sa venujem?

Vyšetrenie/terapia: 50€ / 45 min

V prípade predplatenia 10 terapií naraz, získate 2 terapie zdarma.